Belastningstest

Belastningstest med 200kg kulelodd fra 1m høyde