Installasjonsassistanse

Om kundene ønsker det kan vi utføre installasjonen av stupebrett. Kunden vil da bli fakturert for reisekostnader og medgåtte arbeidstimer.