Montering

Montering av Fløi stupebrett
Når Fløi stupebrett skal installeres er det viktig å tenke på plassering i forhold til vanndybde. 3,5 meter er anbefalt minstedybde for å unngå ulykker under bruk. Se brukermanual på våre nettsider fløi.no
Det er svært viktig at basen til stupebrettet er godt festet til
underlaget der det skal monteres, da det er kraftig moment som overføres til innfestingen under bruk.


Når det skal festes til underlaget så gjøres dette ved bruk av 4 stk. 16
mm. syrefaste bolter, A4 kvalitet. Hvis stupebrettet skal plasseres på fjell eller betong anbefales det å bore 20 mm. huller, der en låser de syrefaste gjengede stenger, kappet i passelig lengde med Tec 7 ankermasse. Se https://www.tec7.no for mer detaljer.


Ved boring av huller i fjell eller betong bør en bruke medfølgende bormal for å sikre riktig plassering av bolter slik at hullene treffer hullene i bunnplaten på basen. Bor først et hull, sett ned en bolt med ankermasse, vent til denne er herdet, lås så fast bormalen i riktig retning ved hjelp av to muttere, en
over og en under. Bor så de tre resterende hullene.


Om stupebrettet skal monteres på en trebrygge må en sjekke om
trebryggen har tilstrekkelig styrke innebygget. Hvis ikke må der legges inn ekstra forsterkning for å kunne tåle momentet som oppstår under bruk. Styrken i trebrygger må sjekkes individuelt da de kan være svært forskjellig konstruert og bygget.


Når boltene er på plass settes det på en mutter med en skive på hver av boltene. Plasser så fundamentet til stupebrettet på boltene og juster mutterne til alt er i vater. Sett så på et nytt sett med skiver og muttere oppå fundamentet og stram opp disse med tilstrekkelig moment. Nå kan selve stupebrettet installeres. Legg fremkanten av stupebrettet inn mellom vangene i fundamentet og skyv det frem til punktet der en kan sette inn pivotbolten igjennom hullet i siden på vangen.

OBS! stupebrettet er litt fremtungt, men ikke mye, så der må være to personer for å installere det. Når pivotbolten er på plass låses denne i enden med medfølgende hårnålssplint. Gratulerer! nå er stupebrettet klart til bruk – god fornøyelse!

Skiver og muttere monteres på bolter før basen løftes på plass. Høyde topp av skive skal være ca.4,5 cm over nivået.
Alle skiver og muttere justeres til samme høyde ved hjelp av vater.
Basen løftes inn over de 4 boltene i fundamentet.
Nye skiver og muttere monteres og trekkes til med verktøy.
Brettet kan nå slides ut mellom vangene og festes i pivotbraketten.
Pivotbolt settes inn igjennom hullet vangen ved hjelp medfølgende verktøy og låsesplint monteres gjennom hullet i enden.

Monteringsanordning mellom stupebrett og base.

Monteringsanordning for stupebrettet består av kun en lang bolt som settes inn eller trekkes ut gjennom hull i siden på fundamentvangen, og låses med splint i enden av bolt. T-formet montasjeverktøy følger med hver leveranse.

Vekt:

Base, uten brett montert har en vekt på 70kg.

Selve stupebrettet har en vekt på 65Kg.

Samlet vekt = 135Kg